BESTAANDE WONINGBELEGGER PROFITEERT VAN OPKOOPBESCHERMING

Kortgeleden kwam in een artikel van Rogier Hentenaar naar buiten dat de gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem voornemens zijn een opkoopbescherming in te kunnen voeren. Hierdoor zouden beleggers geen woningen meer kunnen aankopen om ze direct te kunnen verhuren.  

De bedoeling van de maatregel is dat de starter zou kunnen profiteren omdat deze de koopmarkt niet meer zou delen met een legio aan kleine en grote vastgoedbeleggers. De prijzen zouden daardoor niet dermate worden opgehoogd waardoor de starter weer kansrijker is.   

Huurwoningen

Een effect van deze maatregel zorgt er echter voor dat de bestaande woningbelegger profiteert. De markt voor huurwoningen verruimt hierdoor niet en de aspirant huurder vist daarna achter het net. Huurprijzen zullen zich, in het geval van de huurder, negatief ontwikkelen en nieuwe records zullen worden gehaald. Betaalbare huurwoningen zullen een schaars goed worden. Gemeentes die een gevarieerd aanbod willen presenteren zullen daardoor huurders moeten teleurstellen met een scheve huurmarkt.   

Woningbelegger

Door maatregelen zoals de lagere overdrachtsbelasting en de renteaftrek, zal de woningkoper enigszins profiteren, maar de bevolkingsgroep die maatschappelijk het meest dient te worden ondersteund wordt niet geholpen met een oplossing in de vorm van betaalbare huurwoningen. Uiteindelijk profiteert de (bestaande) woningbelegger, deze ziet zijn vastgoedwaarde stijgen en kan zaken uiteindelijk doorberekenen in de markt.   

Een echte oplossing zou inhouden dat gemeenten zich toeleggen op het volume van nieuwe woningen. Dat wil zeggen; een versnelling van procedures en het invoeren van realistische grondprijzen, zodat ontwikkelaars en eindbeleggers kunnen gaan voorzien in betaalbare (huur)woningen.

Meer weten over de opkoopbescherming? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!