COMPLEX

Onze samenleving wordt er niet beter op, vindt u niet? In rap tempo gaat het bergafwaarts, helaas. En niet alleen vanwege Corona. De gemoederen hier omtrent lopen steeds hoger op. Het draagvlak voor de maatregelen die genomen zijn brokkelt af. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Wel volle vliegtuigen, maar geen touringcars. Vanwege het ventilatiesysteem…. Mmm, dat lijkt een discutabel excuus. Keiharde pecunia lijken meer aan de grondslag hiervan te liggen.

Naast Corona dreigt nu ook de racisme-crisis een claim op onze samenleving te leggen. En het lijkt hoe langer hoe erger te worden. Onze zeehelden zijn ineens criminele zeerovers geworden en moeten uit het straatbeeld verdwijnen. Over zwarte piet spreken we inmiddels 365 dagen per jaar en de demonstraties, al dan niet toegestaan, zijn niet meer van de lucht. Hoe ver kan een samenleving afzakken. De problemen worden niet meer benoemd of in kaart gebracht, nee, er wordt direct tot actie overgegaan. Met alle gevolgen van dien, want op deze manier gaan we niets bereiken.

Standpunten verharden en we moeten oppassen dat het niet uit de hand gaat lopen. De regering zal zich moeten doen gelden en de regie nemen, zoals zo vaak. Maar dat duurt eigenlijk alweer te lang. Het valt ook niet mee om alle problemen het hoofd te bieden. Corona is nog niet uitgeroeid, maar “we” willen weer terug naar onze oude samenleving, niet wetende wat de gevolgen hiervan zijn. Dichter bij ons beroep wordt het er ook niet beter op.

Het tekort aan huizen wordt steeds groter. De vraag naar betaalbare woningen is niet meer te overzien. En de weinige nieuwbouw die er plaatsvindt zit in een prijsklasse die voor een kleine groep betaalbaar is. Tienduizenden huizen zijn nodig, maar die gaan er voorlopig nog niet komen vrezen we. Stikstofmaatregelen en ander belemmeringen liggen hieraan ten grondslag. En, last but not least, moeten we misschien ook eens een andere discussie gaan voeren. Want we kunnen niet onbeperkt blijven bouwen, wegen aanleggen en meer vluchten op Schiphol toestaan. Er zit een keer een maximum op. Want als we nu 100.000 nieuwe woningen realiseren kunnen vele woningzoekenden geholpen worden. En zoals u weet, de hypotheekrente is nog altijd nauwelijks een belemmering, dus… Maar dan, wat gebeurt er daarna, want dan kunnen we dus weer verder groeien, zoals de afgelopen decennia steeds is gebeurd, en zitten we over 20 jaar weer met hetzelfde. En laten we eerlijk zijn, Nederland is aardig vol. Dus, nieuwe huizen op korte termijn, ja, maar op langere termijn moet er echt structureel iets veranderen.

 

Tekst: STERKin.