DE TOENEMENDE INTERESSE IN COMMERCIEEL VASTGOED MET BETREKKENING TOT DE MAATREGELEN

De interesse in commercieel vastgoed nam eind 2021 toe en daarmee kwam er een eind aan de dalende lijn die aan het begin van het jaar was ingezet. Zo meldde Funda Business. Op dit platform zagen zij dat het totaal aantal bekeken bedrijfspanden in het laatste kwartaal met meer dan 15%, hoger lag dan in het derde kwartaal. Zij verklaren dit aan de hand van de coronamaatregelen. De coronamaatregelen zouden ervoor zorgen dat werkgevers anders naar werkplekken zijn gaan kijken. En doordat de maatregelen het laatste kwartaal opnieuw werden aangescherpt, steeg de interesse in commercieel vastgoed naar een nieuw niveau.

De nieuwe manier van werken door andere wensen
Voor het eerst bewegen ook grote kantoorzoekers zich en dat komt zoals al eerder benoemd werd door de coronacrisis. Werkgevers gaan bedrijven inrichten naar het werken volgens het nieuwe normaal. Veel organisaties komen erachter hoe belangrijk de werknemers zijn, maar toch staat de betrokkenheid met het personeel onder druk doordat zij de afgelopen tijd erg veel thuis hebben gewerkt. Daarom krijgen faciliteiten voor werknemers meer aandacht en wordt het, door het vele thuiswerken, belangrijk op kantoor een wij-gevoel te creëren. Dat vraagt om een nieuwe inrichting, waar men elkaar kan ontmoeten maar waar ook fijn gewerkt kan worden.

Toenemende concurrentie en balans
De toenemende interesse in commercieel vastgoed gaat samen met toenemende concurrentie. Funda Business wist te melden dat het aantal bedrijfspanden op hun platform daalde, waardoor de vraag niet meer afweegt met het aanbod en de concurrentie moordend wordt. Dit is dan ook één van de redenen dat bedrijven de stad uitgeduwd worden. Hier is meer ruimte en panden zijn er goedkoper dan de kantoorpanden in de stad. Toch moet voor deze verschuiving gewaarschuwd worden omdat de balans in de stad gewaarborgd moet worden. Balans maakt een stad sterk. Gelukkig wordt deze in winkelstraten steeds vaker herstelt. Functies komen terug en zo wordt de stad een fijne plek om samen te komen.

Daling in horecapanden
Hoewel de interesse in commercieel vastgoed toeneemt is de interesse in horecapanden het laatste kwartaal juist gedaald. Ook dit is weer te herleiden naar de strengere maatregelen die in november werden ingevoerd. In een sector als de horeca wordt heel snel en direct op de maatregelen gereageerd. Zij worden als eerste getroffen, waardoor het investeren in bedrijfspanden een risico wordt dat niet alle werkgevers of geïnteresseerden durven te nemen. Daar staat tegenover dat de horeca gelukkig ook snel kan reageren als de maatregelen versoepelen en het weer wat mooier word. Het is bijzonder wat strenge maatregelen kunnen doen.