DE VERANDERINGEN IN 2023 MET BETREKKING TOT DE WONINGMARKT

Het nieuwe jaar gaat bijna van start en dat betekent dat er per 1 Januari weer het hoognodige verandert wat betreft de regels en wetgeving. Ook rondom wonen, de huizenmarkt en subsidies voor verduurzaming zal het een en ander wijzigen. Maar wat verandert er nu precies? We stellen u hier graag van op de hoogte zodat u rekening kunt houden met hetgeen dat van invloed is uw plannen en woonsituatie.

Stijgende NHG-grens
Allereerst zal er wat gaan veranderen voor de koopstarters; de grens van hypotheken met de Nationale Hypotheek Garantie zal omhoog gaan. Waar de grens in 2022 lag op €355.000, wordt dat nu €405.000. Wanneer je kiest voor verduurzaming en energiebesparende maatregelen zal de grens zelfs stijgen tot €429.000 euro. Deze NHG-grens toont aan hoe betaalbaar woningen zijn en doordat de huizenprijzen de afgelopen jaren zijn gestegen, steeg de grens mee. Wanneer je een woning koopt met een hypotheek en NHG-bescherming, dan loop je wat minder risico en is de hypotheekrente ietwat lager. Mocht er iets voorvallen zoals een echtscheiding of arbeidsongeschiktheid, dan zal de NHG hierbij ondersteunen.

De Jubelton
Een andere verandering is het feit dat de Jubelton verdwijnt. Eerder konden mensen tussen de 18 en 40 jaar nog belastingvrij een schenking ontvangen van €106.671. Dit kon ingezet worden om bijvoorbeeld een huis te kopen of te verbouwen. Om het eerlijker te maken op de huizenmarkt wordt dit bedrag in 2023 verlaagd naar €27.231, waarna het in de loop van de jaren volledig zal verdwijnen.

De overdrachtsbelasting en het tweede inkomen
In 2023 zal de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% stijgen. Dit geldt alleen voor beleggers. Starters onder de 35 jaar hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen, mits het bedrag niet boven de €440.000 uitkomt, en kopers boven de 35 jaar zullen 2% moeten betalen. Deze belastingverhoging moet ervoor zorgen dat starters en doorstromers op eenvoudige wijze een woning kunnen vinden. Hiermee wordt dan ook opnieuw ingezet op de jacht naar beleggers en pandjesbazen.

Hetzelfde uitgangspunt is de reden voor het 100% meetellen van het tweede inkomen voor het berekenen van de maximale hypotheek. In de praktijk komt dat uit op een paar duizend euro extra om te lenen, in 2022 telde dit inkomen namelijk maar voor 90% mee.

Extra aflossen
Wilt u extra geld aflossen op uw hypotheek? Maar kunt u dat niet boetvrij doen? Dan is het raadzaam om in 2022 nog actie te ondernemen. Dit heeft te maken met de jaarlijkse afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Het maximale bedrag voor aftrekposten gaat omlaag naar het tarief van de eerste belastingschijf, en dat is 36,93%.

Hogere huurtoeslag
Ook de huurtoeslag zal volgend jaar omhoog gaan. In 2022 kon u een maximale huurtoeslag krijgen van €763,47 en in 2023 wordt dit €808,06. Daarnaast zal de vermogensgrens in 2023 ook omhoog gaan. Deze gaat naar €33.748, terwijl dit voorheen €31.747 was.

Verduurzaming
Daarnaast zijn er ook nog een paar regels die zullen veranderen en maatregelen die genomen zullen worden met betrekking tot verduurzaming. De btw op zonnepanelen staat nu bijvoorbeeld nog op 21% maar dit zal in het nieuwe jaar volledig verdwijnen. Maar ook rond de subsidies voor isolatie zal het een en ander veranderen. U kunt nu bijvoorbeeld al subsidie krijgen als je één maatregel neemt, dat moesten er eerst meerdere zijn. Als u de maatregel na 1 april dit jaar hebt genomen kunt u 15% van de kosten vergoed krijgen. Neemt u nog een maatregel, dan zal het bedrag van die eerste maatregel verhogen naar 30%.

Het prijsplafond
Ook zal per 1 januari het prijsplafond voor gas, water en licht ingaan. Hiermee wordt de pijn van de hoge prijzen verzacht. U betaalt dan maximaal €0,40 per kWh aan stroom. Voor gas is dit €1,45 per kubieke meter. Deze regeling geldt zolang u niet meer uitgeeft dan 2900 kWh en 1200 kuub gas. Wie meer verbruikt moet dat afrekenen tegen de marktprijs.