ECB NEEMT VOORTAAN WONINGPRIJZEN MEE IN BEREKENING VAN INFLATIE

Al decennia lang mikt de ECB op een inflatie van maximaal 2% op de middellange termijn. Sinds kort worden daar nu ook de prijsstijgingen van woningen in meegenomen. De woningprijzen pronkten de laatste periode toch al in vele koppen, want de stijgingen zijn op nationaal en Europees niveau opgeklommen tot recordhoogten.  

Met het aanhouden van deze nieuwe strategie blijft de vraag overeind of een inflatiedoel van 2% houdbaar is. Wat nu duidelijk moet worden is wanneer de ECB genoodzaakt is om de rente te verhogen aangaande een onacceptabele inflatie. Mogelijk tolereert de ECB – met het oog op het bovenstaande – een ietwat hogere inflatie voordat zij overgaat tot maatregelen. Omdat het jarenlang kan duren voordat de nieuwe richtlijnen zijn doorgevoerd, maakt de ECB nu gebruik van zogenaamde losse cijfers met betrekking tot de woningprijzen.  

Prijsstijging

De woningen in Nederland kende de laatste periode een enorme prijsstijging, zo werd een woning ruim 20% duurder in Q2 van 2021 ten opzichte van Q2 2020. Voor de eurozone werkte het wat minder hard door, hier werd een gemiddelde stijging van 5,8% genoteerd voor Q1 2021. 

Dat laatste werkt economisch breed door; het speelt door naar de hypotheekrentes, de spaargeldrentes en de dekking van pensioenfondsen. De ECB controleert of de koopkracht van de burger niet te veel afneemt aan de hand van prijsstijgingen. Te hoge inflatie zorgt voor een afname van deze koopkracht en moet daarom beteugeld worden tot op zekere hoogte. Inflatie in mindere vorm heeft ook voordelen; het wakkert vertrouwen en dus investeringen aan.  

Klimaatdoelen

De ECB past naast dit alles ook haar monetaire beleid aan, want de gevolgen van klimaatverandering zullen voorts worden meegenomen in de algehele overweging met betrekking tot het opkopen van obligaties. Daar wordt voortaan voorrang gegeven aan bedrijven die overstappen naar een schone energie. Wanneer aantoonbaar wordt geïnvesteerd in een beter energiebeleid werkt dit uiteindelijk positief uit voor de klimaatdoelen van Parijs.

Meer weten over deze maatregelen? Neem dan vrijblijvend contact op!