HUGO DE JONGE PRESENTEERT PLAN OM MIDDENHUUR TE REGULEREN

Hugo de jonge (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Wonen), maakte onlangs bekend dat men de prijzen in het middenhuur segment wil reguleren. Hij deed dit tijdens zijn presentatie van de woningmarktplannen.

Verschuiving

Een deel van de woningen die nu nog in de vrije sector vallen, zal dadelijk ook onderhevig zijn aan het woningwaarderingsstelsel. Dit “puntensysteem” is nu alleen van toepassing op de sociale huurwoningen. De grens schuift effectief op tot een nader te bepalen bedrag. Echter is al wel bekend dat dit bedrag ergens tussen de 1000 en 1250 Euro gaat liggen.

Door de grote schaarste ontstaan nu situaties waar huurprijzen worden gevraagd die absoluut niet in verhouding staan met de kwaliteit die het gehuurde vertegenwoordigd.

Mensen met een middeninkomen zijn hier de dupe van, want met het niveau van een dergelijk inkomen, wegen de maandelijkse woonlasten gewoonweg te zwaar. Soms houdt men zelfs te weinig over om van te leven.

Pilot

Er wordt snel gehandeld, want al 3 gemeenten (Utrecht, Zwolle en Doetinchem) zijn bezig met een proefperiode. Tijdens deze proefstelling zijn zij bezig met het testen van de effecten die verschillende varianten van de regulering hebben. De minister zal uiteindelijk de uitkomsten van dit traject gebruiken om een definitieve regulering vorm te geven.

Inzet

Naar verluid zullen de plannen in 2024 worden geïmplementeerd. Deze regulering beslaat dan ruim 90% van alle huurwoningen, het overgrote deel dus. De genormeerde huren zullen in een tijdsbestek van 5 jaar worden ingevoerd.

De plannen zijn uiteindelijk onderdeel van een grote kentering die een goede omgang met huurders dient af te dwingen. Integriteit en verantwoordelijkheid richting de huurder staan daarbij voorop. Een markt waarbij excessen met torenhoge huren niet wordt getolereerd.

Om dit te bewerkstellen gaat men aan de slag met de huidige puntentelling; deze dient snel te worden vereenvoudigd.

Federatie HCS

De Federatie Huurders Commerciële Sector vindt dat deze plannen weinig soelaas bieden voor het gehele huurderslandschap. Zij pleiten voor een huurprijsbescherming in het woningwaarderingsstelsel van 300 punten, oftewel een huur van ongeveer € 1.350. De plannen die nu zijn gepresenteerd beslaan volgens hen een te klein deel van alle huurders; een oplossing die nog veel mensen in de kou zou laten staan.

Kanttekeningen

Toch lijkt het er dus opnieuw op dat er onvoldoende wordt nagedacht over de gevolgen die het plan met zich meebrengt en er wederom weer korte termijn politiek wordt toegepast met de zoveelste pleisterplak maatregel. Terwijl aandacht besteedt zou moeten worden aan een plan voor de lange termijn. Het tekort aan woningen komt niet als een verrassing en er zal dan ook echt wat moeten gebeuren. Er zijn bij dit plan dan ook een aantal kanttekeningen te plaatsen. Hoe zit het bijvoorbeeld met het eigendomsrecht dat hiermee aan getast zal worden? Gaan gemeenten dan ook ‘normale’ grondprijzen rekenen voor het bouwen van sociale woningen? Als er een verhoging van de sociale grens komt, welke inkomensgrens zal hieraan gesteld worden? En wordt de renovatie van woningen dan niet minder interessant?

De maatregelen lijken dus het probleem groter te maken. De nieuwbouw van woningen zal nog verder achterop raken omdat investeerders naar alle waarschijnlijkheid zullen afhaken. Om nog maar te zwijgen over de verdere verduurzaming van de woningmarkt welke als stip aan de horizon 2050 heeft staan.