HUURPRIJZEN VRIJE SECTOR STIJGEN VOOR HET EERST SINDS EEN JAAR

Sinds het 3e kwartaal van het vorig jaar zijn de huurprijzen niet gestegen. De prijzen werden negatief beïnvloed doordat expats hun weg niet meer vonden naar de huurmarkt. Corona zorgde voor reisrestricties en dat legde periodiek alles aan banden. 

Nu stijgen de huurprijzen in de vrije sector weer, vooral in steden als Eindhoven (8,1%) en Utrecht (5,2%) gingen de prijzen hard omhoog.

Gemiddeld een stijging van 2,5%

De huurwoningen in de vrije sector stegen gemiddeld met 2,5%. Lange tijd bewogen de huurprijzen niet – mede door het fenomeen zoals hierboven beschreven. Drie kwartalen lang daalden de prijzen, maar die trend is nu voorbij. De expats vinden hun weg weer naar Nederland en dit levert, in combinatie met de krapte op de woningmarkt, een stijging op.

De politiek

Ondanks dat er veel vraag is naar huurwoningen, legt de politiek zich erop toe een “opkoopbescherming” te gaan invoeren. Deze regulering zou ervoor moeten zorgen dat particuliere beleggers geen speelveld meer hebben in de stedelijke regio’s. Een gewenst gevolg hiervan zou zijn dat; de starter weer ruimte zou krijgen op de krappe woningmarkt.

De politiek ziet niet in dat er door deze maatregel hogere huren zullen ontstaan die die “huurder” anno 2022 weer 1-0 achter zet, een klassieke “Ieder voordeel heb z’n nadeel”. Hoe dan ook uitsluiting, dan wel niet benadeling van de huurdersgroep zorgt er niet per se voor dat Nederland een super concurrerend land is in termen van expats en werkgelegenheid.

Doorgaans zorgen beleggers ook voor renovaties, verduurzaming en opsplitsing. Allemaal zaken die op korte termijn een woonverruiming in de hand spelen.

Oplossingsgericht

STERK.in schat in dat het anders kan. Zo zou de overheid obligaties kunnen uitschrijven en 50 miljard uit de markt kunnen halen. Dit bedrag zou gebruikt kunnen worden om binnen 10 jaar de bekende premie A, B en C-woningen te bouwen welke de positie van starters zou kunnen verbeteren.

De overheid neemt nu de wind uit de zeilen bij een relatief kleine groep (de belegger) en hoopt dat de vrije markt het probleem verder oplost. Juist hier zouden zij het voortouw moeten nemen met eigen initiatieven of een stimulans zoals hierboven beschreven.