MAXIMUM AAN HUURVERHOGINGEN VRIJE SECTOR VOOR 3 JAAR

Huurders in de vrije sector worden de komende drie jaar beschermd tegen grote huurstijgingen. Afgelopen dinsdag stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel van PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer. Door deze nieuwe wet geldt de komende drie jaar een maximum huurstijging van 1 procent (plus inflatie) voor vrijesectorwoningen. Het wetsvoorstel werd in juni 2020 ingediend door Nijboer om huurders beter te beschermen, zowel tijdens als na de coronacrisis.

In februari van dit jaar nam de Tweede Kamer het voorstel aan. Nu het voorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen betekent dit goed nieuws voor huurders in de vrije sector. Het gaat hierbij om huren boven de 750 euro per maand, wat ongeveer 560.000 huishoudens in Nederland betreft. Van deze groep kregen vorig jaar nog 87.000 huurders te maken met een huurstijging. Dankzij het nieuwe wetsvoorstel is dat nu niet meer toegestaan.

Voordelen nieuw wetsvoorstel

In mei 2020 had Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken al een voorstel gedaan om de huurstijging in de vrije sector te stoppen. Zij stelde een maximale stijging van 2,5 procent voor, maar dit was volgens Nijboer niet toereikend. Het is de eerste keer dat dit soort strenge regels worden opgelegd voor de vrije sector. Tot op heden zat daar geen wettelijke grens op. Voor de sociale huursector stelde het kabinet wel al jaarlijks een maximale huurstijging op. Het nieuwe wetsvoorstel brengt meer voordelen met zich mee. Huurders in de vrije sector kunnen nu bij klachten aankloppen bij de Huurcommissie. Dat gold tot nu toe alleen voor huurders van sociale huurwoningen of vrijesectorwoningen met een maximale huurprijs van 750 euro per maand.

Andere wetsvoorstellen rondom huurbeleid

Naast dit voorstel, nam de Eerste Kamer afgelopen dinsdag nog twee andere wetsvoorstellen aan rondom huurbeleid. Zo geldt er dankzij een wetsvoorstel van minister Ollongren voor meerpersoonshuishoudens een hogere inkomensgrens voor sociale huurwoningen van woningcorporaties. Deze wet zal in 2022 ingaan en ook voor drie jaar lang gelden. Daarnaast wordt er meer ingezet op inkomensafhankelijke huurverhogingen. Hierdoor kunnen huurders met een hoog inkomen een hogere huurverhoging krijgen dan huurders met een middeninkomen. Het tweede wetsvoorstel, eveneens van Ollongren, zorgt ervoor dat verhuurders tijdelijke huurkortingen kunnen geven als huurders in financiƫle problemen komen. Deze korting kan tot maximaal drie jaar duren.

Heeft u nog vragen over de nieuwe wetsvoorstellen of kunnen wij u met iets anders helpen? Neem dan vrijblijvend contact op en wij helpen u graag!