NIEUWE GROENE MAATREGELEN VERPLICHTEN TOT VERDUURZAMING

Duurzaamheid is een begrip waar we tegenwoordig niet meer omheen kunnen. Er wordt dan ook van de woningbranche verwacht dat zij hier ook hun steentje aan bijdragen. Om dit proces te versnellen komt het kabinet met een nieuwe reeks groene en dwingende maatregelen. Deze maatregelen gaan zo ver dat ook particuliere woningeigenaren straks gedwongen worden tot bijvoorbeeld het beter isoleren van hun panden voordat ze het mogen verhuren. Minister Hugo De Jonge erkent wel dat voor de uitvoering forse investeringen nodig zijn van niet alleen overheden, maar ook van bedrijven en mensen.

Doel van de maatregelen

Dit blijkt uit de nieuwe groene woonplannen die De Jonge onlangs heeft gepresenteerd. Het doel van dit flinke pakket aan maatregelen is dat er in 2030 zo’n 2,5 miljoen woningen geïsoleerd zijn. Daarnaast moeten er voor die tijd ook 1 miljoen hybride warmtepompen in de bestaande bouw geïnstalleerd worden en betekent het ook dat er een bijmengverplichting voor groen gas komt. Tot slot gaat de overheid zich dus ook mengen in de particuliere panden, hoewel dit lijnrecht tegenover het eigendomsrecht staat.

Normeren

Minister De Jonge kondigt aan de komende maanden uit te zoeken hoe deze maatregelen precies vorm kunnen gaan krijgen, ofwel hoe ze dit kunnen ‘normeren’. Volgens de minister kan normeren voor verduurzaming kan op erg veel verschillende manieren; zoals het kijken naar de warmtevraag, verplichten van bepaalde labels of een verplichte norm bij verbouwen. Om dit te bewerkstelligen zijn er volgens De Jonge wijzigingen nodig van de Omgevingswet, de Woningwet en het Burgerlijke Wetboek. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met de mate van inbreuk op het eigendomsrecht en de handhaving van het normeren. Daarom moet volgens de minister goed overwogen worden wanneer het normeren gerechtvaardigd is, gekeken naar het algemeen belang.

Kritiek

Echter worden lang niet al deze groene maatregelen gewaardeerd. Enige tijd geleden werd er al kritiek geuit op de plannen om een dure warmtepomp te verplichten. Toch zijn er volgens De Jonge veel mensen bereid om te verduurzamen en is deze dwang nodig om iedereen de goede kant op te sturen. Op deze manier hoopt de overheid bijvoorbeeld huurders te beschermen tegen een veel te hoge energierekening. Daarentegen lopen verhuurders die niet verduurzamen het risico een bestuurlijke boete te krijgen.

 

Subsidies

Om deze plannen te bewerkstelligen zijn flinke bedragen nodig. Daarom kan men rekenen op allerlei subsidies en zullen ook leningen en hypotheken, via het warmtefonds, moeten zorgen voor verlichting. De ambitie is dan ook dat iedereen een energiezuinige woning zou moeten kunnen creëren. Het is niet alleen goed voor het klimaat, maar het zal na verschillende investeringen ook te voelen moeten zijn in de portemonnee.