RENTE NAAR NIEUW DIEPTEPUNT, VOORNAMELIJK STIJGING IN OVERSLUITERS

In februari zijn ruim 10 procent meer hypotheekaanvragen gedaan via het netwerk van Hypotheken Data Netwerk (HDN) ten opzichte van het jaar daarvoor. De extreem lage rentestand heeft hiervoor gezorgd. Doordat de rente op dit moment extreem laag is, willen oversluiters hier massaal van profiteren.

Circa 45.000 van de hypotheekaanvragen in februari zijn gedaan via het netwerk van HDN. Dat is aanzienlijk meer dan het aantal in februari 2020, meldt HDN in haar jaaroverzicht. In februari 2020 lag het aantal hypotheekaanvragen nog op 39.623, wat ook al ruim hoger lag dan de jaren daarvoor. Deze stijging in hypotheekaanvragen hangt nauw samen met de dalende rente.

Dalende trend zet voort

Het afgelopen kwartaal heeft de dalende trend van de gemiddelde hypotheekrente zich flink voortgezet, blijkt uit cijfers van De Hypotheker. De eerste twee maanden van 2021 kenmerken zich door een recordaantal renteverlagingen bij vrijwel alle hypotheekaanbieders. De gemiddelde hypotheekrente is momenteel historisch laag. Dit geldt zowel voor hypotheken met als zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De sterke daling doet zich voor in de 30-jaarsrente met NHG, die nu 0,18 procentpunt onder het laagterecord van maart 2020 duikt.

Recordhoogte hypotheekomzet

Ondanks dat het aandeel hypotheken voor huiseigenaren fors afnam, groeide het aantal verstrekte hypotheken in 2020 naar 452.000. Uit de hypotheekupdate van IG&G blijkt dat de totale hypotheekomzet van recordhoogte was met 155 miljard euro (+26%). Daarnaast blijkt uit de cijfers van HDN dat oversluiters massaal op de lage rente zijn ingesprongen, waardoor zij ongeveer 29 procent van het totaal aantal aangevraagde hypotheken voor hun rekening nemen. In februari 2020 lag de gemiddelde hypotheeksom van oversluiters op €234.000. Dit jaar was dat €252.000, een flinke stijging van ruim 7,5 procent.

Aantal doorstromers neemt af

Opvallend is dat het aandeel doorstromers op de hypotheekmarkt de afgelopen maanden met ruim 6 procent is gedaald. In oktober 2020 waren de doorstromers nog goed voor 31 procent van de hypotheekaanvragen, maar in de afgelopen maand is dat gedaald naar 25,7 procent. Wel is er een stijging te zien in het aandeel tweede hypotheken, bijvoorbeeld voor verbouwingen. Ook starters hebben in februari 800 meer hypotheken aangevraagd dan in januari van dit jaar. Echter is het aandeel starters op de hypotheekmarkt de afgelopen maand wel gedaald met 2 procent. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau in november 2020.

Wilt u meer weten over de dalende hypotheekrente of kunnen wij u met iets anders helpen? Neem dan vrijblijvend contact op en wij helpen u graag!