VANAF 2025 ALLE LEASE AUTO’S ELEKTRISCH

Enkel elektrisch leasen en dus zonder uitstoot van CO2 vanaf 2025; althans dat is het streven van de stichting Natuur en Milieu en de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE). Dit alles zou daarbij ook moeten worden ondersteund met een hogere subsidie.  Uiteindelijk zouden deze maatregelen de klimaatdoelstellingen van 2030 in de kaart moeten spelen nu de vraag naar elektrische auto’s stagneert. Het gewin is enorm wanneer deze maatregel effectief is: Nederland zou direct 1-2,5 megaton CO2 besparen en het olieverbruik terugschroeven met 2,5-5 miljoen vaten olie.  

De focus op aardolie 

Nu het conflict in Oekraïne de gemoederen rondom fossielen brandstoffen aanwakkert, wordt duidelijk dat een onafhankelijke positie voor veel landen prioriteiten kent. Veel landen geven te kennen versneld te gaan verduurzamen. Hierover verscheen een rapport van het IPCC, welke ook met nadruk aangeeft dat besparing op aardolie cruciaal is voor een beter milieu en onafhankelijkheid van Rusland.

Ondersteunend beleid 

Nederland blijft achter in de race. Rob van Tilburg van Natuur & Milieu en voorzitter Olof van der Gaag van de NVDE, geven daarbij aan dat Nederland meer stimulans moet behartigen voor het elektrische wagenpark. Men weet dat de weg richting een CO2 vrij wagenpark ambitieus is en dat dat een traject van de lange adem inhoudt. Echter, in 2030 moeten alle auto’s in Nederland hier toch aan voldoen. Met het huidige tempo schat men in dat slechts 42 procent van de auto’s in 2030 voldoet aan die eis.

De plannen van het kabinet ondersteunen deze ambities te weinig. De stimuleringsmaatregelen voor elektrisch rijden stoppen in 2025 en daarnaast drukt de bijtelling voor elektrisch rijden in de zakelijke sfeer enorm op de resultaten.

Oplossingsgericht 

Er moet dus een inhaalslag gemaakt worden. Een grote bijdrage vanuit de zakelijke markt is cruciaal om het gat te dichten. Dit zou ook niet alleen ten gunste van het milieu zijn; denkt u eens aan de voordelen ten aanzien van de stikstof en fijnstofproblematiek, de onafhankelijkheid ten aanzien van Rusland en de besparingen voor de (zakelijke) consument.

Kortom, tijd om het tij te keren. Er is behoefte aan een oplossing voor het probleem bij de pomp. De burger is klaar om zich af te zetten tegen de behoefte van fossiele brandstoffen, zij heeft enkel en alleen een zetje in de rug nodig en dan worden de doelstellingen voor 2030 ineens een stuk realistischer.