VERKOOP EENGEZINSWONINGEN IN DE NIEUWBOUW DAALT OPNIEUW

Sinds 2016 blijft het aantal eengezinswoningen dat wordt verkocht dalen. Waar in 2016 nog 7269 nieuwbouwwoningen in dit segment werden verkocht, is dit vandaag de dag gedaald naar een aantal van 5420. Een omgekeerde trend doet zich voor onder het segment appartementen; deze nemen nu 42% van het totaal in beslag. Dit is volgens woningmarktonderzoeker J. van Loon een gevolg van de keuze om veelal binnenstedelijk te bouwen. De ruimere grondgebonden woningen zijn in deze plannen ondervertegenwoordigd.

Stagnatie op korte termijn voor het totaal aantal nieuwbouwwoningen
Daar waar het langjarige gemiddelde nog 5% hoger ligt, is op de korte termijn een daling van 11% zichtbaar (eerste kwartaal van 2022). In totaal werden er 9238 woningen verkocht, deze matige aantallen zijn een direct resultaat van allerlei opstoppingen. Het vergunningsproces, de stikstofsaga en een tekort in capaciteit zijn funest voor de realisatie op korte termijn.

Nijpend tekort
De bovenstaande constatering zal veel aspirant-kopers de moed in de schoenen doen zakken. Sinds 2019 is het aantal inschrijvingen voor nieuwbouwprojecten namelijk verdrievoudigd. De vraag kan simpelweg niet worden ingevuld, want het aantal projecten daalde landelijk van 206 naar 173 in dezelfde periode.

Discrepantie
Vraag en aanbod staan steeds verder uit elkaar. Wanneer de facilitering achterblijft tekent zich dat uiteraard ook af in de markt: het resultaat is een forse toename van biedingen boven de vraagprijs. Een fenomeen wat zich nu landelijk voordoet en bij vrijwel elke gemeente de norm is. In 2022 lag de transactieprijs in 73% van de gevallen boven de eerder gestelde vraagprijs. Deze druk zorgt uiteindelijk ook voor een kortere looptijd van het aanbod. Waar in 2014 een woning gemiddeld nog 10 maanden te koop stond, is dat in 2021 teruggedrongen naar twee maanden.

Effecten zichtbaar door regeling ovb
Op de lange termijn bleef de gemiddelde leeftijd van kopers toenemen. Echter, sinds de invoering van de nieuwe wetgeving omtrent de overdrachtsbelasting in 2021, is die -begrijpelijk – hard gedaald. Met deze wijziging wordt de starter in bevoordeeld met een voordelig tarief ten aanzien van de overdrachtsbelasting.

Wat nu?
Door de vele ontwikkelingen die elkaar razendsnel opvolgen, is het voor woningkopers vaak moeilijk in te schatten wat een verstandige zet kan zijn ten aanzien van de aankoop van een woning. Is de markt nu op zijn top? Moet ik nu wel kopen? Waar vind ik aanbod? Wat gaat er gebeuren met de regelgeving? Het is juist daarom dat het inschakelen van een adviseur nu loont. De adviseur kent uw regio, het aanbod en de voorwaarden die met een verkoop gemoeid zijn. Waar voor u het plaatje misschien niet helder is, kan een adviseur juist alles helder in beeld brengen. Zo maakt u uiteindelijk een weloverwogen keuze.

Wij van STERKin. zoeken mee met u. Met onze jarenlange ervaring kunnen we vrijwel iedere casus goed ontleden en kijken we naar uw eigen situatie, de woningmarkt en uw eigen wensen. Alles om u uw woonwens te realiseren!

Wilt u graag weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op. De koffie staat altijd klaar!