VERPLICHT VERDUURZAMEN

Het tempo van verduurzamen op de woningmarkt in Nederland gaat niet snel genoeg volgens Europa. Daarom leggen zij een regelgeving voor welke woningeigenaren gaat verplichten actie te ondernemen. Vooralsnog zet vooral de VVD zich sterk af tegen deze “verplichting”, echter wacht Nederland een boete wanneer zij niet meegaat met de regeling.

Woningmarkt groot aandeel CO2-uitstoot

Nog maar eens wordt weer evidenter dat men minder afhankelijk moet zijn van fossiele brandstoffen. Het gas en stroomverbruik moet omlaag en deze energievraag verzorgt 13% van de totale broeikasgasuitstoot.

Volgens de EU dienen lidstaten nu actie te ondernemen wanneer er een ingrijpende verbouwing plaatsvindt; wie een Cv-ketel vervangt moet bijvoorbeeld zonnepanelen gaan plaatsen. Deze kentering zorgt ervoor dat huizenbezitter toch al snel een aardige investering moeten doen, het plaatsen van een warmtepomp of zonnepanelen behoeft al snel een investering van 4000-10.000 euro.

De vraag is nu wanneer men spreekt van een “ingrijpende verbouwing”. Volgens de minister spreek je dan over een renovatie van 25% van de gebouwschil en wanneer je de verwarmingsinstallaties laat vervangen. Wanneer je spreekt over dakrenovatie, kom daar bijvoorbeeld al snel aan. Een grijs gebied blijft het wel want, zo stelt de minister, bij een vervanging van 30% van de radioteren en tevens het dak, zou je al in verplicht zijn gehoor te geven aan de regel. Wanneer je deze voorwaarden strikt toepast beslaat het ongeveer tot 250 verbouwingen per jaar. Daarom is er de verwachting dat deze regeling zich uit gaat breiden.

VVD is tegen

De VVD geeft aan het niet eens te zijn met de insteek. Het Klimaatakkoord zou mensen moeten stimuleren, maar niet verplichten. Vereniging Eigen Huis schaart zich achter de VVD en vraagt de politiek om hier eigen regie in handen te houden.
Toch zijn er ook tegengeluiden; prominenten van bijvoorbeeld grote bouwondernemingen die de verduurzaming essentieel vinden en daarbij een oplegging tot “duurzamer” bouwen kunnen begrijpen. Het gaat volgens hen niet snel genoeg en deze regeling zou dat moeten kunnen tackelen.

Voor of tegen, Ollongren geeft aan die wetgeving van Europa te moeten honoreren. De moties die werden ingediend legt zij daarom naast zich neer. Zij geeft daarbij aan dat de EU de zaak al nauwlettend volgt en inmiddels een inbreukprocedure is gestart vanwege de late invoering. Koerhuis van de VVD, geeft aan dat de minister de EU-wetgeving ook anders kan interpreteren, zodat het geen verplichting is.

Verduurzaming is er en zal er ook blijven

Deze passage in de politiek geeft aan dat verduurzaming er is om te blijven. De EU stuurt aan op een sneller tempo. DE woningmarkt zal dus sneller worden verduurzaamd. Wat niet naar voren komt zijn de voordelen die verduurzaming met zich meebrengt voor de portemonnee. Voor velen is het een behoorlijke investering, maar voor anderen is het een financieel gewin met een mooi rendement. De ruimte en flexibele inslag m.b.t. duurzaam verbouwen is er, banken denken nu mee in de casus. De vraag is daarom, wachten tot alles verplicht is, of nu actie ondernemen en starten met het maken van rendement op de eigen woning? Er wordt gesproken over een grote investering van duizenden euro’s. Waaraan voorbij wordt gegaan is dat die 5000 euro nu op de bank niets oplevert, voor veel mensen daarom een prettig alternatief. Zeker nu wonen en een comfortabele woning nog belangrijker zijn geworden door COVID-19.