WERELDWIJD BLIJVEN WONINGPRIJZEN STIJGEN

Enige tijd geleden vreesden vastgoedexperts het ergste. De wereldwijde pandemie zond een schok door heel de wereld heen. Er werden lock downs ingezet waardoor bedrijven moesten sluiten en werknemers plots op straat stonden. In het beginsel ging de huizenmarkt op slot en op bepaalde plekken werd al snel uitstel van betaling aangevraagd bij hypotheekverstrekkers. Veel experts blikten terug op de periode in 2008 en hielden hun hart vast. Er ontstond het vermoeden dat de huizenprijzen weer zouden gaan dalen tijdens een komende recessie.

Wat niet is moet nog blijken

Tot grote verwondering van velen viel het allemaal niet zo uit. Tegenstellend juist bleek dat woningen in prijs bleven stijgen in meerdere delen van de wereld. Sterker nog, kopers raakten in paniek en een run op residentieel vastgoed zorgde ervoor dat woningmarkten explodeerden.

Onder de 37 rijkste landen welke onderdeel zijn van de Economic Cooperation and Development (OECD), bleek dat woningen gemiddeld met 7% waren gestegen in de periode van Q4 2019 t/m Q4 2020. Dit fenomeen kwam in de laatste twee decennia niet meer voor. Sommigen dachten op dit moment aan de vorming van een bubbel. Maar, volgens andere experts is dit niet het geval. Het blijft goedkoop om geld te lenen.

Door de enorme steunpakketten van overheden en verlichting van de lasten, is de woningmarkt onaangetast gebleven en zijn prijzen vervolgens gaan stijgen. Daarnaast kwamen er steunmaatregelen die specifiek waren bedoeld om de woningmarkt te stimuleren. Korting op belastingen werden wereldwijd in gezet met de logische gevolgen van dien. De woningmarkt bleef daardoor onaangetast.

Thuiswerken belangrijke rol

Ook de ontwikkelingen van thuiswerken speelden de woningmarkt in de hand. Mensen bedachten ineens wat ruimte voor hen betekende en daaropvolgend kwam het besef dan misschien wel, of niet op de juiste plek woonde. Dit in combinatie met het feit dat mensen hun vakantiegeld niet verzilverden en weinig tot geen recreatie uitgaven hadden, zorgde ervoor dat er werd geïnvesteerd in de woningmarkt.

Zo profiteerde randgemeenten van Londen enorm en het gevolg was dat woningprijzen met gemiddeld 10% stegen. De woningen in deze gemeente raakten in trek; ze waren relatief goedkoop en boden meer ruimte. Forenzen verruilden hun kapitale woningen in de binnenstad voor een appartement en namen verder hun toevlucht in de woning welke was aangekocht op een uur rijden van de big city. Overbieden is daarbij geen uitzondering waardoor deze woningen al snel in waarde stegen. Het aantal transacties nam door deze situatie in de Verenigd Koninkrijk ook toe.  Eenzelfde situatie deed zich voor in vele andere delen van de wereld. In de Verenigde staten deed een vergelijkbare situatie zich nog niet voor de afgelopen 14 jaar. Alleen in 2006 maakten makelaars eenzelfde periode door. Duitsland blijft daarbij niet achter. Vele woningen worden daar “voor de markt” verkocht en per object schrijven tientallen mensen zich vooraf in als geïnteresseerde.

Verhitting van de markt

Nu deze trend zich wereldwijd voordoet, maken overheden zich zorgen. In Nieuw Zeeland probeert de overheid al maatregelen te treffen welke de markt moeten laten afkoelen. Zo worden mazen in de wet gedicht en probeert men speculerende kopers te ontmoedigen door de lening condities te veranderen. In China gaat men nog verder. Hier worden  directe restricties voor aankoop opgetuigd. Toch verwacht men niet dat alles daar in elkaar zakt, omdat lening condities over het algemeen voordelig blijven.

Onwaarschijnlijke correctie

Ondanks dat overheden een verhitte markt proberen te reguleren, denken experts dat er geen correctie zal plaatsvinden. Ze verwachten dat rentes laag zullen blijven omdat beleidsmakers de markt niet tot een halt willen brengen. Dit zou een herstel in de weg staan, iets wat tijdens en na een pandemie niet wenselijk zou zijn. De voorspelde significante groei van het Binnenlands product zal daarbij bijdragen aan een voordelige prijs ontwikkeling.