Hypotheekadvies

Als het bij ons niet kan dan lukt het nergens!

Meer informatie

Invloed van energie labels op uw hypotheek in 2024

Het komende jaar zal het energielabel een aanzienlijke impact hebben op de vaststelling van de maximale hypotheek voor woningkopers. De samenhang tussen het energielabel en de hypotheekwaarde wordt hierbij cruciaal. Met andere woorden, kiest u voor energiezuinig wonen, dan krijgt u een ruimere maximale hypotheek. Het is echter van vitaal belang dat de totale lening binnen het vastgestelde maximum blijft, rekening houdend met de waarde van de woning.

Nieuwe regeling

Het voorgestelde plan, momenteel in ontwikkeling onder leiding van demissionair minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge, suggereert dat vanaf 2024 het energielabel zal meewegen bij het bepalen van de maximale hypotheek. Deze nieuwe regeling houdt in dat een hoger energielabel dus resulteert in een ruimere leencapaciteit. Voor woningen met een langer energielabel bestaat de mogelijkheid om extra te lenen voor verduurzaming van de woning.

Vaststellen van de leernormen

Deze maximale hypotheek wordt berekent door financiële instellingen middels de leennormen die jaarlijks worden vastgesteld door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Deze nomen houden rekening met financieringslastpercentages, wat het percentage van het inkomen aangeeft dat besteed mag worden aan woonlasten. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, wordt het energieverbruik vanaf 1 januari 2024 meegenomen tijdens de eerder genoemde berekeningen.

Energie labels

Energie labels voor gebouwen variëren van A tot G, waarbij G staat voor een hoog energieverbruik en A voor laag verbruik. Het A label is verder onder te verdelen van A+ tot A++++, het laatste staat voor een energie neutrale woning. Met betrekking tot de nieuwe regeling betekent dit dat woningen met een E,F of G label mogelijk een lagere maximale hypotheek kunnen afsluiten dan nu het geval is. Momenteel wordt de maximale hypotheek berekend met inachtneming van energielabel C.

Lenen voor verduurzaming

Echter staat daar wel tegenover dat kopers van woningen met energielabel E,F en G onder bepaalde voorwaarden 20.000 euro extra kunnen lenen, mits dit bedrag wordt besteed aan het verduurzamen van de woning. Dit bedrag kan in een bouwdepot worden ondergebracht voor energiebesparende maatregelen, zonder dat dit de berekening van de maximale hypotheek beïnvloed. Voor woningen met een hoog energielabel nemen de speciale duurzaamheidsleningen af, maar zij kunnen dus profiteren van de stijging van de maximale hypotheek. Het achterliggende idee is dat eigenaren van energiezuinige woningen lagere energiekosten hebben, wat meer financiële ruimte biedt voor de hypotheeklasten.

2 Scenario’s

Over het algemeen kunnen we dus twee scenario’s schetsen:

  • 1. Woningen met energielabel C t/m A++++ kunnen een maximale hypotheek krijgen die 5.000 tot 50.000 euro hoger is dan voorheen. Waarbij dit laatste bedrag geldt voor een energie neutrale woning. Ongeveer 40% van de woningen heeft label A of B. waardoor de maximale hypotheek wel met 10.000 euro kan stijgen ten opzichte van de initiële inkomenstoets. Wanneer u een C of D label hebt zal dit ongeveer 5.000 euro zijn.
  • 2. Woningen met energielabel G t/m A+++ kunnen ongeveer 10.000 tot 20.000 euro te extra lenen voor verduurzaming. Voor woningen zonder een energielabel is dit 10.000 euro.

Meer informatie

Heeft u vragen over (verdere) verduurzaming van uw woning contacteer ons dan om een afspraak te maken! We hebben specialisten in dienst die u verder kunnen helpen. Verduurzamen doen we immers samen.