KAMER AKKOORD: HUURBEPERKING VRIJE SECTOR VERLENGD!

Een behoorlijke meerderheid in de Tweede Kamer heeft op dinsdag ingestemd met de verlenging van de beperking op huurprijsstijgingen in de vrije sector. Voor de komende vijf jaar mogen verhuurders de huurprijs voor bestaande huurders slechts verhogen met de loonstijging of de inflatie plus één procentpunt.

Initiatiefnemer van de huidige wet die huurverhogingen in de vrije sector inperkt, oud-PvdA Kamerlid Henk Nijboer, heeft dit belangrijke stap in de huurwetgeving ingeleid. Deze wet, die op 1 mei zou aflopen, wordt nu verlengd vanwege de aanhoudende uitdagingen op de woningmarkt. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting) had dit voorstel ingediend, maar de Kamer heeft het nog verder aangescherpt.

Dankzij een amendement van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis, gesteund door onder andere D66, CDA, GroenLinks, PvdA en NSC, zullen deze regels niet voor drie maar voor vijf jaar gelden. Bovendien blijft het ‘laagste van de twee’-principe van kracht. Dit betekent dat de huurverhoging maximaal de cao-loonstijging plus één procentpunt óf de inflatie plus één procentpunt bedraagt, afhankelijk van wat het laagste is.

Oorspronkelijk was in de wet van Nijboer alleen de inflatie meegenomen, maar toen deze tot recordhoogtes steeg, werd ook het looncriterium toegevoegd. Volgens GL-PvdA Kamerlid Habtamu de Hoop, die namens CU en NSC een amendement heeft ingediend, zorgt het ‘laagste van de twee’-principe voor het minste risico voor de huurder.

De Jonge heeft echter een andere kijk op de zaak. Tijdens het debat over de maatregel waarschuwde de demissionaire minister vorige week dat door deze variant de huurprijzen structureel achter kunnen blijven, waardoor verhuurders uiteindelijk afhaken. Naar verwachting zal de Eerste Kamer nog vóór het meireces over het wetsvoorstel oordelen.