STERKE STIJGING IN HYPOTHEEKAANVRAGEN

Het aantal hypotheekaanvragen is in het eerste kwartaal van 2024 met maar liefst 26,4% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de lagere rentetarieven, wat leidt tot een voortdurende stijging van de vraag op de hypotheekmarkt. Zowel voor de aankoop van bestaande woningen als voor nieuwbouwwoningen werden meer leningen aangevraagd, voornamelijk als gevolg van de versoepelde leennormen voor woningen met energielabel A of hoger. Dit blijkt uit de eigen cijfers van Hypotheken Data Netwerk.

Stijging hypotheekaanvragen

In het eerste kwartaal van dit jaar werden in totaal meer dan 69.000 hypotheekaanvragen gedaan voor de aankoop van een woning. Een stijging ten op zichte van de 55.000 in dezelfde periode van 2023, maar nog altijd minder dan in de eerste maanden van 2022. Wat vooral opvalt is de stijging van 79 procent in het aantal aanvragen van opstromers naar nieuwbouwwoningen. Het aantal aanvragen voor nieuwbouwhuizen steeg met bijna 80% naar ruim 5800, zoals gemeld door Hypotheken Data Netwerk (HDN). Daarnaast was er ook een toename in het aantal mensen dat hun hypotheek wilde oversluiten. Dit resulteerde in een totaal van 115.000 aangevraagde offertes.

Groeiende huizenprijzen

De trend die het Hypotheken Data Netwerk (HDN) waarnam in het laatste kwartaal van het vorige jaar, zet zich voort. Een belangrijke factor voor deze ontwikkeling is de daling van de hypotheekrente. Deze daling heeft geleid tot lagere maandelijkse lasten voor kopers. Hierdoor is er niet alleen sprake van financieel herstel, maar is ook de markt weer flink aan het groeien. De groeiende hypotheeksommen- en aanvragen zijn het gevolg van de stijgende huizenprijscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en NVM al eerder opmerkten.