HOE DE ENERGIELABELS DE VERKOOP BEÏNVLOEDEN

Na onderzoek is gebleken dat de prijzen van woningen met betere energielabels sneller stijgen dan minder duurzame woningen. Dit is niet vreemd omdat de overheid en andere instanties meer steeds meer aandacht schenken aan dit thema. Om dezelfde reden worden huizen met betere labels meer verkocht. Maar hoe zit het nu precies? Welke eigenaren bezitten de meest duurzame woningen en hoe verhoudt de woningprijs zich precies per energielabel? Het kadaster deed hier onderzoek naar en we delen uitkomsten hiervan graag me u.

Wie bezit welke woningen?

Om te beginnen werd gekeken naar alle woningen van Nederland. Hiervan heeft bijna 27% label D of slechter. De woningen met de slechtste labels, dus F en G, zijn voornamelijk van eigenaar-bewoners en kleine investeerders. Woningcorporaties bezitten juist relatief veel duurzame woningen. Dit is 43% tegenover 33% van woningen met een slechte label.

Gekeken op stedelijk niveau, heeft Den Haag, met 38%, het grootste aandeel woningen met een slechte energielabel. Dit is ruim boven het landelijke gemiddelde van 27%.

De verkoop

Woningen met energielabel D, F of G worden al sinds 2015 minder goed verkocht dan huizen met een beter energielabel. Dit geldt vooral in de randstad. Wanneer gekeken wordt naar de categorie woningen van voor 1940 is te zien dat recent meer duurzame woningen werden verkocht. In het 3e kwartaal van 2020 had ruim 15% van deze woningen een goed energielabel, in 2022 bleek dit gestegen met ruim 29%.

De prijsstijging

Vergeleken met 2021 stegen de prijzen in 2022 van een woning met een slecht energielabel minder snel dan andere woningen. De prijs van de woningen met een G-label stegen met nog geen 4%, terwijl de prijs van een woning met een A of B label steeg met 10%. Ook dit is weer terug te zien in de leeftijd van de woning. De prijzen van oudere woningen zijn minder gestegen.

Investeren in een beter label

Dit betekent dat het interessant wordt om te investeren in verduurzaming. Ook deze interesse in verduurzaming zag het kadaster terug in hun onderzoek. Zij kwamen erachter dat een groot deel van de eigenaar-bewoners wil investeren in energiebesparende maatregelen. Hoe slechter het energielabel, hoe gewilliger men is verduurzamingsmaatregelen te treffen. Dit is namelijk wel 72% bij woningen met een G-label en 64% met en A -label. Daarnaast viel ook te concluderen dat de bereidheid om te investeren afneemt met de jaren. Van de eigenaren met een leeftijd tot 45 jaar is 75% bereid te investeren. Zitten men tussen de 55-64 jaar, dan is dit nog maar 60%.

Deze gegevens geven duidelijke inzichten en kunnen nuttig zijn voor alle betrokkenen. Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. We lichten u graag verder in over het verbeteren van uw energielabel en alle zaken die daarbij komen kijken.