HOGERE NHG-HYPOTHEEK EEN UITKOMST OF JUIST NIET?

Het vangnet in de vorm van de Nationale Hypotheekgarantie, is volgend jaar voor meer hypotheekgevers effectief. Deze slag om de arm neemt kent naast voordelen ook nadelen. Zo waarschuwen critici, dat de verhoging van de bovengrens zou leiden tot “regionale discriminatie”.

De bovengrens voor hypotheken die in aanmerking komen voor de NHG-garantie is verhoogd van 355.000 tot 405.00 EUR. Steeds meer woningeigenaren komen dus in aanmerking voor deze verzekering. Dit laatste maakte Hugo de Jonge afgelopen dinsdag bekend.

De verhoging

Komend jaar kunnen kopers aanspraak maken op de regeling wanneer zij een hypotheekbedrag aandragen tot de genoemde bovengrens. Er is zelfs nog meer ruimte, want wanneer men energiebesparende maatregelen laat meefinancieren, verschuift de bovengrens tot maximaal 429.000 EUR. De bovengrenzen, met en zonder energiebesparende maatregelen, lagen dit jaar op 355.000 en 376.500 EUR.

Opmerkelijk?

Dat men nu juist op dit moment met de aankondiging komt, zal voor menig persoon als opmerkelijk kunnen worden beschouwd. De huizenprijzen daalden namelijk de afgelopen periode. Er zou volgens professionals sprake zijn van een keerpunt in de markt. De gemiddelde woningprijs ligt daarbij nog steeds ruim boven de 400.000 EUR.

Echter, de bestuursvoorzitter van NHG, Carla Muters, pleit dat dit noodzakelijk zou zijn. De gemiddelde woningkoper zou volgens haar steeds hogere hypotheekbedragen afsluiten. En, omdat deze hypotheekinleg relatief steeds hoger komt te liggen, lopen mensen ook meer risico.

De NHG-garantie biedt garantie voor hypotheekbezitters welke door omstandigheden niet in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen. Voor hen wordt dan een regeling opgetuigd via de NHG-organisatie.  De verschuiving van de bovengrens is gezien de intensieve inleg dus noodzakelijk. Wie dus een hypotheekbedrag tot 405.000 EUR aangaat, kan dus aanspraak maken op deze regeling.

Goed nieuws voor deze groep mensen want een dergelijk solide lening zorgt er ook voor dat de rente met punten naar beneden kan worden bijgesteld. Bijkomstig heeft men in de regeling met een gunstiger rentebeleid te maken dan wanneer het hypotheekbedrag boven de gestelde grens ligt.  Hier spreekt men toch al snel van enkele tiende procent voordeel op de rente.

Discriminatie

Critici spreken van een discrepantie, want het beleid aangaande de NHG-regeling had al eerder bijgesteld moeten worden aangezien het plafond nauwelijks toereikend is voor de woningen in de randstad. Daar liggen de woningprijzen relatief gezien vele malen hoger, waardoor hypotheekgevers daar minder snel aanspraak zouden maken op het vangnet. Gesteld wordt, dat er in de randstad natuurlijk minstens net zo veel behoefte is wanneer het e.e.a. stukloopt. Het afdekken van risico zou daarom niet eerlijk zijn verdeeld en daarom pleitte Vereniging Eigen Huis deze zomer nog voor een forse verhoging (tot 440.000 EUR) van de bovengrens. Nu de prijzen stagneren en licht dalen geeft de vereniging aan tevreden te zijn met de geplande verhoging.