HUISVESTINGSWET: DIT MOET U WETEN!

Dit artikel gaat verder in op de huisvestingswet die al enige tijd bestaat. Daarbij is er aan het einde van 2021 een huisvestigingsvoorstel gepubliceerd en daar gaat dit artikel over. De wijzigingen kunnen ook veel betekenen voor de situatie rondom uw eigen vastgoedportefeuille. Hieronder leest u waarom.

Huisvestingswet
Gemeenten worden middels deze wet instaat gesteld om, met een huisvestingsverordening, voorwaarden op te stellen ten aanzien van het gebruik of toewijzing van huurwoningen. Het moet de woonruimteverdeling in de kaart spelen en op deze manier kan er rekening worden gehouden met individuele gevallen en de urgentie van huisvesting. Daarnaast kan men een vergunning verplichten wanneer de woningvoorraad wijzigt, er wordt dan gesproken over woonruimtevoorraadbeheer.

De situatie op de markt vraagt om beteugeling. De schaarste van woningen en de vraag vanuit de markt kent een grote discrepantie. Deze regeling moet ervoor zorgen dat de zwakkere groepen onder de woningzoekenden niet volslagen kansloos zijn. De wet is een instrument voor de gemeenten om te handelen en hieronder leest u welke wetswijzigingen zijn voorgesteld.

Woningen beschikbaar voor inwoners met vitaal beroep of lokale binding
Woningzoekenden die werkzaam zijn in het politieapparaat of de zorg zouden op deze manier 50% vrij toegewezen kunnen krijgen. Althans dat is het streven. Nu bestaat deze verdeling ook maar moet 25% daarvan worden toegekend aan woningzoekenden met een lokale binding. Dadelijk zou deze 50% vrij moeten kunnen worden ingevuld door de gemeenten, dus meer focus op de urgentie en diegene met een mindere positie in de markt.

Koopwoningen tot de NHG-grens ook onderhevig aan deze wet
Koopwoningen tot 355.000 Euro (de NHG-grens anno 2022) kunnen door gemeenten worden toebedeeld aan woningzoekenden met een lokale binding. Dat zou betekenen dat men voor bewoning van een woning onder deze grens een vergunningsplicht heeft. De daadwerkelijke invulling van en details van deze wijziging in de wet zijn echter nog niet bekend.

Toepassing behoeft bewijslast
Gemeenten moeten de noodzaak aantonen. De kloof tussen aanbod en vraag moet worden aangetoond alvorens de bevoegdheden middels de wet kunnen worden gebruikt. Nu brengt dat strikte eisen met zich mee, maar daar zou verandering in kunnen komen. Er wordt namelijk het een en ander opnieuw ingericht in de wet waardoor de leefbaarheid binnen een gemeente ook centraal komt te staan. Mag een gemeente de bevoegdheden inzetten ten aanzien van dit onderwerp, dan zullen er lagere bewijslaten aan ten grondslag liggen. Hetgeen wordt individueel beoordeeld; geen tekort aan woningen betekent niet direct dat er geen bevoegdheden kunnen worden ingezet ten aanzien van overlast door bijvoorbeeld kamerverhuur. Er kan dan toch een vergunningsplicht worden ingezet voor kamerverhuur zodat de overlast kan worden bedwongen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen of bent u benieuwd wat dit kan betekenen voor uw eigen vastgoed? Aarzel dan niet en loop eens binnen bij STERK-in. Wij zijn dagelijks bezig met de materie en begeleiden daarbij vele cliƫnten ten aanzien van het hun portefeuillebeheer.

Meer weten? www.sterk-in.com