NIEUWE REGELS WONINGMARKT BEZORGEN STARTER NAGENOEG GEEN PROFIJT

De verlaging van de overdrachtsbelasting helpt de starter nauwelijks vooruit. Dit bericht bracht ABN AMRO afgelopen dinsdag naar buiten. Met name zittende eigenaren zouden profiteren van de wijzigingen binnen de regelgeving.  

Per 1 januari is de overdrachtsbelasting verlaagd voor personen onder de 35 die voor de eerste keer een woning kopen. Daarbij werd het maximaal te lenen hypotheekbedrag verhoogd voor mensen die een studieschuld hebben.  

Dit zou op korte termijn voor een beter positie van de starter moeten zorgen. Er zijn een paar factoren die hier aan bijdragen: een verwachte toenemende werkloosheid, krapte op de woning markt door beperkte aanwas van nieuwbouwprojecten en een stagnerend effect van de lage rente wanneer deze niet langer daalt. De nieuwe regels zorgen nu voor een alsmaar stijgende vraag naar woningen, waardoor starters niet aan bod komen. De partij die wel profiteert is die van de huizenbezitters. Dit alles zorgt voor oplopende prijzen in de woningmarkt. 

ABN AMRO pleit voor een uitbreiding van het aantal nieuwbouwwoningen, maar een significante toename lijkt onwaarschijnlijk door de perikelen omtrent de stikstofcrisis en de uitgifte van een beperkt aantal bouwvergunningen. De bank geeft aan dat zij daarom verwachten dat de huizenprijzen niet met een eerder gestelde 5%, maar met wel 7,5% zullen stijgen. Daarnaast stelt de bank dat ook in 2022 de prijzen zullen stijgen, terwijl het aantal transacties dit jaar juist daalt met 10%