WAAROM HET LASTIGER WORDT WINKELVASTGOED TE FINANCIEREN

De economie wordt flink door elkaar geschud en dat komt onder andere door de Coronacrisis. Maar, er zijn ook andere factoren die ervoor zorgen dat nu alles op scherp staat. Ook de vastgoedmarkt blijft hier niet buiten schot. Zowel aan de vraag- als aan de aanbodzijde wordt men geconfronteerd met nieuwe risico’s. Vooral winkelvastgoed gaat het moeilijk krijgen volgens de laatste voorspellingen. Dat komt doordat banken minder interesse lijken te hebben in de financiering van winkelvastgoed. Deelnemers die participeerden aan een onderzoek wat werd uitgevoerd door Vastgoedmonitor (Vastgoedmarkt en USP Marketing Consultancy), deelden dan ook een overheersende verwachting dat winkelvastgoed erop achteruit zal gaan.

Het effect van de coronacrisis
Van de deelnemers verwacht 33% dat het financieren van winkels moeilijker wordt, 5% denkt zelfs dat het erg moeilijk wordt. Hier staat maar 5% tegenover die denkt dat het eenvoudiger zal worden. De ondervraagden denken dat er een moment komt waarop de coronacrisis erin zal gaan hakken. Hiermee bedoelen zij dat de trend van het online winkelen, die in de coronatijd enorm is toegenomen, verder door zal zetten. Fysieke winkels en Retail verliezen gebied waardoor leegstand verder toe zal nemen. Met uitzondering van de supermarktsector, zal de financiering voor deze sector een stuk moeilijker worden zeggen zij.

De kapitaalmarkt en het consumentenvertrouwen
Andere redenen die ook meespelen en van invloed zouden kunnen zijn op de financiering van winkelvastgoed zijn de kapitaalmarkt en het consumentenvertrouwen. Op de kapitaalmarkt betekent dit dat de rente is gaan stijgen en dat de risico’s voor banken en financiers groter worden. Daarnaast stijgen vrijwel alle uitgaven voor de consument, zoals de energielasten en voedselprijzen, waardoor het consumentenvertrouwen en de koopkracht daalt. De oorlog in Oekraïne doet daar nog een schepje over op. Hierdoor is het lastig om te bepalen waar gedoe kansen liggen en wanneer het slim is om te investeren. De banken vinden het moeilijk om een toekomstvisie te bepalen waardoor investeren minder aantrekkelijk is.

Positieve benadering
Toch is er ook een kleinere groep, 23% van de ondervraagden, die geen wijzigingen verwacht in de financiering van winkelvastgoed. Zij denken dat de markt overzichtelijk genoeg is en goed genoeg op risico’s ingericht is. Beleggers zullen wel verder moeten kijken en zullen open moeten staan voor andere mogelijkheden. Het vermoeden is dan ook dat winkelbeleggingen in de voedsel-retail aan zullen trekken en dat hier de focus op zal komen liggen.

Dit onderzoek is een onderdeel van een bredere analyse die aan moet gaan tonen hoe corona op de lange termijn van invloed is op de vastgoed branche. Deze bevindingen volgen wij, van STERKin, tot op de voet.

Bent u benieuwd naar onze constateringen of bent u op zoek naar deskundig advies? Wij staan met een heerlijke kop koffie altijd voor u klaar.