SUBSIDIE GAAT STARTERS HELPEN BIJ AANKOOP VAN EEN WONING

Starters vissen nu vaak achter het net. De woningen die nu te koop worden aangeboden zijn simpelweg te duur. In de toekomst zullen starters worden geholpen met een subsidie. De regeringspartijen zijn voor een wetswijziging waarbij 40 miljoen wordt uitgetrokken om deze mensen te steunen tijdens de aankoop.

 Nationaal Fonds betaalbare koopwoningen

Het beoogde bedrag moet beheerd worden in het zogenoemde Nationaal Fonds betaalbare koopwoningen. Starters die minder dan 40.000 euro per jaar verdienen kunnen tot maximaal 75.000 euro ontvangen voor de aankoop van een woning. Hetzelfde geldt voor gezinnen met een inkomen onder de 65.000 euro. Op deze manier zullen deze groepen instaat zijn om een aankoop te financieren tot ongeveer 280.000 EUR.

Verrekening

Wanneer de woning later wordt verkocht, moet men het subsidiedeel weer terugbetalen en ook een deel van de winst op woning afstaan. Middels deze weg kan het fonds in stand worden gehouden en daarna weer een nieuwe groep starters helpen.

Wanneer de woning een minder aanzienlijk bedrag oplevert dan verwacht, kan het terug te betalen bedrag worden herzien.

De stijgende rentes en huizenprijzen en de achterblijvende inkomens zorgen voor een scheve markt, waarin bepaalde groepen worden benadeeld. Ze kunnen op dit moment geen koopwoning bemachtigen en zijn daardoor aangewezen op dure huurhuizen.  De gemiddelde prijs voor een koopwoning ligt nu rond de 400.000 euro.

Startersmarkt

In een eerdere blog schreef STERKin hoe een subsidieregeling het mogelijk maakt om duurzaam en betaalbaar te ontwikkelen. Deze subsidie moet de professionele ontwikkelaar over de streep trekken om betaalbare woningen op te leveren, welke bijvoorbeeld de startersmarkt kunnen faciliteren. Lees hier meer over dit onderwerp.