WONINGMARKT OP HET RANDJE VAN EEN KNOCK-OUT?

De woningmarkt krijgt de laatste tijd klap na klap te verduren. De vraag is hoelang men de druk gaat bestrijden. Gaat Minister Hugo de Jonge de laatste klap uitdelen of weet hij het tij te keren? Voorlopig is dit niet het geval; het aantal bouwvergunningen dat de eerste 5 maanden van dit jaar werd verleend kwam 15% lager uit ten opzichte van het jaar hiervoor. Gevolg is dat de woningmarkt uiteindelijk steeds dichter bij een stilstand komt.

Sluit maar aan in de rij

Een koopwoning is anno 2022 een schaars goed. De volumes zijn niet toereikend en de politiek faciliteert in de negatieve zin. Met zogenaamde goede bedoelingen voor de komende periode, slaat de politiek de woningmarkt lam. Een opeenstapeling van factoren zorgt ervoor dat de emmer overloopt.

Oorzaak en gevolg

Er wordt te weinig gebouwd. De problematiek met stikstof, een disfunctioneel ambtenarenapparaat, torenhoge bouwkosten en de hogere rente zorgen voor een scheve groei in de woningmarkt. Bouwprojecten worden steeds minder vaak gedigitaliseerd.

Sinds enkele maanden stijgen de hypotheekrentes, wat een negatieve stimulans is voor beleggers van alle formaten. Het verdienmodel vertoont nu te veel onzekerheden en produceert te veel risico ten opzichte van de winst. Door de bouwkosten, de nieuwe wetmatige kwaliteitsborging, de beoogde puntentelling voor de middenstandshuur en de hoge rente wordt het plaatje complexer en minder interessant. Kortom: vastgoed is een hete aardappel aan het worden waar instituties en/of beleggers zich liever niet aan branden. Het gevolg is minder activiteit op de woningmarkt, waardoor de strop nog harder wordt aangetrokken.

De kleinere belegger wordt ook geweerd, dus deze kan de spreekwoordelijke gaten ook niet dichten. De nieuwe regelingen voor het vermogen in box III, de zelfbewoningsplicht, het bijna onmogelijk maken tot splitsen van woningen, banken die de rentes te hoog houden in de markt (kapitaalmarktrentes zijn bijna 1 procent verlaagd, hypotheekrente 0,1%!) en de heksenjacht in de media zorgen voor een totale doodslag aan dynamiek in de markt: geen ontwikkelingen meer.

De traditionele varkenscyclus: na vraag volgt aanbod en na aanbod volgt een correctie, wordt nu onderbroken. We faciliteren de vraag van Nederlandse burger niet. De schreeuw om woningen stuit op dovemansoren.

Oplossing

STERKin schreef eerder in een blog hoe de overheid partijen kan stimuleren om betaalbare woningen op te leveren (lees de blog hier). Dit zou kunnen met een subsidieregeling die het mogelijk maakt om duurzaam en betaalbaar te ontwikkelen. Deze subsidie moet de professionele ontwikkelaar over de streep trekken om betaalbare woningen op te leveren, welke bijvoorbeeld de startersmarkt kunnen faciliteren. Deze ‘premiewoningen’ zouden dan in gradaties kunnen worden opgeleverd (bijv. ABC-woningen). Door toetsing kan de doelstelling en de duurzaamheid van de woning worden gewaarborgd. De markt wordt dus voorzien van kwalitatieve betaalbare woningen. De initiatiefnemer is dan terug en deze (lees: de belegger/ontwikkelaar), kan in de regel snel reageren op de vraag van de markt. Op die manier reageert de overheid niet zelf, maar laten zij de belegger het voortouw nemen.

Wilt u als belegger of particulier ook weten waar u aan toe bent? Bij STERKin. werpen we geen direct licht op de toekomst, dat is nu voor niemand weggelegd. We grijpen wel terug op tientallen jaren ervaring in de vastgoedmarkt en kunnen daarom met u, stap-voor-stap bekijken wat u kunt doen met uw portefeuille.