WAAROM DE VRIJE SECTOR HUURMARKT UIT EVENWICHT IS

Uit onderzoek blijkt dat er door de jaren heen steeds meer vraag naar beschikbare huurwoningen is. Deze vraag is de afgelopen jaren namelijk verviervoudigd. Voornamelijk in de grote steden blijkt de druk op de vrije sector huurmarkt enorm toegenomen te zijn. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de bezorgdheid van internationale organisaties en vastgoedexperts toeneemt. Zij maken zich zorgen over de kabinetsplannen voor de huurmarkt, die op de lange termijn naar alle waarschijnlijkheid niet het gewenste effect zullen hebben. Hier leest u meer over in onze andere blogs. Nu gaan we in op de massale reacties op vrijgekomen huurwoningen, terwijl dit aanbod juist alleen maar krimpt.

Indrukwekkende stijging

Gekeken naar de reacties per woningtype en prijsklasse in Nederland valt te concluderen dat, vergeleken met twee jaar geleden, ruim vier keer zoveel gereageerd wordt op een vrije sector huurwoning. Voor eengezinswoningen bleek dit een verdubbeling. De toename van reacties was procentueel het grootste in de prijsklasse tussen de €1000 en €1500 per maand. Dit betekent dat er veelal op kleine woningen gereageerd wordt. Maar in iedere prijssector, elk oppervlaktesegment en ieder woningtype is de vraag beduidend toegenomen.

Aantrekkende vraag in steden

De stijgende vraag en de toenemende reacties op huurwoningen staan in lijn met de ontwikkelingen in de grootste steden van Nederland. Deze verandering is te zien in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Eindoven. Utrecht blijkt het meest populair hier is het hoogste aantal reacties ontvangen. Hier verzesvoudige het aantal geïnteresseerden in een huurwoning. Daarbij valt op dat de vraag huurwoningen met een huurprijs van onder de €1000 exponentieel steeg. Gekeken naar de provincies spant de randstad de kroon met het aantal geïnteresseerden.

Aanbod krimpt

Het gegeven dat het aantal aanvragen per vrijgekomen huurwoning sterk toenemen is, is geheel in lijn met de verwachtingen. Dit komt doordat de middeninkomers te veel verdienen voor een sociale huurwoning en te weinig voor een gemiddelde koopwoning. Hierdoor vallen ze tussen wal en schip. Het betekent dat zij op de vrije sector huurmarkt aangewezen zijn. De aanbodzijde kan deze grote vraag niet aan omdat het aantal huurwoningen afneemt. Aan deze kant worden veel woningen verkocht omdat de nieuwe overheidsmaatregelen te confronterend zijn voor de huisbezitters. Naar alle waarschijnlijkheid zal de nieuwe maatregel, waarbij de middenhuur gereguleerd wordt door de overheid, nog meer roet in het eten gooien.

Balans mist

Onder druk van de opeengestapelde maatregelen worden dus huurwoningen verkocht. Het beschikbare aantal woningen neemt daardoor drastisch af. De vraag blijft echter even groot. Dit leidt ertoe dat de woningmarkt uit balans raakt. In aanloop naar de Wet betaalbare huur worden steeds meer nadelige gevolgen zichtbaar. Dit terwijl er juist geen grootschalige en risicovolle veranderingen zouden moeten plaatsvinden. De balans zal hersteld moeten worden en dat gebeurt alleen als alle belangen, van alle betrokkenen, in acht worden genomen